Sittard viert 775 jaar stadsrechten

Sittard viert 775 jaar stadsrechten

Het jaar 2018 is voor Sittard-Geleen een bijzonder jaar om te vieren, in 1243 verwierf de stad Sittard namelijk haar stadsrechten. De Vereniging Sittards Verleden vond dat enkele jaren geleden genoeg reden om aandacht te schenken aan dit jubileumjaar en richtte daartoe het Comité HIS, Historische Impuls Sittard, 2018 op. Samen met de gemeente Sittard-Geleen en Centrummanagement Sittard was dit een aanleiding om met verenigingen, inwoners en belangstellende van binnen én buiten de gemeentegrenzen de rijke geschiedenis van de stad centraal te stellen. Deze geschiedenis vormt het aanknopingspunt voor het organiseren van een groot aantal culturele activiteiten en het vertellen van de historische verhalen van Sittard op een geheel eigentijdse wijze.

Jubileum-activiteiten

Het Comité HIS 2018 heeft drie bijeenkomsten onder de Sittardse bevolking, het verenigingsleven en betrokken partijen georganiseerd en opgeroepen tot het organiseren van jubileum-activiteiten. Dat heeft geleid tot een 40-tal activiteiten die dit jaar worden georganiseerd door verenigingen en stichtingen. De gemeente Sittard-Geleen omarmde het initiatief van het Comité HIS 2018 en biedt ondersteuning. Zo worden activiteiten die passen binnen het Cultuurbeleid ondersteunt en krijgen ook de On-Brand evenementen in 2018 een jubileumtintje. Enkele voorbeelden:

1. Het Oktoberfeest zal in het kader van een de stedenband met München komen te staan. In de periode 1777 tot en met 1794 werd Sittard namelijk geregeerd door de Keurvorst van Beieren. Anno 2018 is een nieuwe verbinding met München ontstaan op economische vlak door de productie van BMW-auto’s in Sittard-Geleen. Tijdens de opening, de parades en het schutterijtreffen worden de banden met en de raakvlakken tussen München en Sittard zichtbaar gemaakt. Ook het gemeentebestuur van deze stad uit Beieren zal hierin een speciale plaatst krijgen.

2. Tijdens Winterzone laat Jeugdtheater Het Laagland jonge theatermakers Sittard op een unieke manier kennis maken met eigen geproduceerde theaterproducties op bijzondere locaties in de historische binnenstad van Sittard. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van leegstaande historische panden in de stad.

3. De slotmanifestatie van het Jubileumjaar vindt plaats tijdens Wèntjerdruim. Het betreft een familieconcert voor inwoners van de Westelijke Mijnstreek door Philharmonie Zuid-Nederland in Schouwburg De Domijnen.

Een greep uit de overige jubileum-activiteiten zijn het theaterconcert van Harmonie St. Joseph “Zitterd 775”, de tentoonstelling “Gezich (vrouw)luuj van Zitterd”, het Korenfestival o.l.v. Synoidos met medewerking van diverse zanggezelschappen, een uitvoering Oratoriumvereniging Sittard met medewerking van o.a. Fanfare St. Barbara en mannenkoor Si-Tard onder de titel “Kerkzangers en kerkgangers in 775 jaar Sittard”, tentoonstelling “Sittard 775 door de ogen van jongeren” en diverse lezingen over stadsrechten.

775 jaar Sittard

Nieuw project “De Vensters open”!
Gedurende het jubileumjaar worden historische verhalen van Sittard op een eigentijdse wijze gekoppeld aan evenementen. Op deze manier ontstaat er een samenhangend jubileumjaar waarbij verschillende cross overs ontstaan. Een voorbeeld is het legendarische verhaal van de Leeuw Asor die exact tachtig jaar geleden is ontsnapt uit het circus om vervolgens binnen te lopen in de Michielskerk tijdens de Sint Rosa processie. Middels een theaterproductie van een lokale theatermaker wordt het historische verhaal tot leven gebracht in een theatervoorstelling met talenten uit amateurtoneelverenigingen uit de regio. Daarnaast heeft het Comité HIS 2018 ten doel om een digitale geschiedenisbeschrijving te realiseren van de gemeente Sittard-Geleen, te beginnen met de kern Sittard. Een innovatieve manier waarop historische verhalen gemakkelijk gedeeld kunnen worden en nieuwe doelgroepen worden aangesproken. Dit alles zorgt voor de verlevendiging van erfgoed. Letterlijk worden de vensters opengesteld.

Zichtbaarheid binnenstad
Centrummanagement Sittard heeft in haar rol om de historische binnenstad te promoten gezorgd voor de zichtbaarheid van 775 jaar stad in de straten van Sittard. Het straatbeeld is voorzien van vlaggen met het logo van 775 jaar Sittard en in etalages verschijnen historische foto’s van oude winkelpanden. Met hulp van Vereniging Sittards Verleden ontvingen de Sittardse ondernemers oude foto’s aansluitend bij de desbetreffende winkelpanden. Bij de horecazaken liggen bierviltjes en bestekmapjes geheel in herkenbare stijl. Speciaal voor het jubileumjaar starten diverse winkels en horecazaken met jubileumacties waarbij producten voor €7,75 of €77,50 in de spotlight worden gezet.

Meer informatie: www.sittard775jaar.nl